Wspieramy lokalnie

Program grantowy Mondi Świecie dla lokalnej społeczności

 • Ikona megafonu Kampania informacyjno-edukacyjna
  17.03.2024 12:00
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem Weryfikacja zgłoszonych projektów
  15.04.2024 08:00
  19.04.2024 15:00
 • Ikona ekranu monitora komputerowego Prezentacja projektów
  29.04.2024 12:00
 • Ikona dymków komentarzy Głosowanie
  06.05.2024 08:00
  19.05.2024 23:59
 • Ikona gwiazdy Ogłoszenie wyników
  04.06.2024 12:00

Wspieramy lokalnie

Mondi działa w Świeciu już od ponad 60 lat. Czujemy się mocno związani z lokalną społecznością i chcemy przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju regionu, w którym prowadzimy działalność. Poprawę warunków życia mieszkańców w różnych obszarach, takich jak zdrowie, bezpieczeństwo, infrastruktura, edukacja czy środowisko traktujemy jako nasze zobowiązanie, dlatego od 2011 roku przyznajemy granty na realizację lokalnych projektów. W tym roku w wybór beneficjentów postanowiliśmy zaangażować także mieszkańców, opierając system przyznawania grantów na transparentnym, publicznym głosowaniu.

W 2024 roku zrealizujemy dwie edycje programu grantowego Mondi Świecie „Wspieramy lokalnie” (odpowiednio w pierwszej i drugiej połowie roku). Łącznie Mondi Świecie zainwestuje 250 tys. zł w projekty lokalne.

Aktualny harmonogram

 • Ikona megafonu Kampania informacyjno-edukacyjna 17.03.2024 12:00
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem Weryfikacja zgłoszonych projektów 15.04.2024 08:00
  19.04.2024 15:00
 • Ikona ekranu monitora komputerowego Prezentacja projektów 29.04.2024 12:00
 • Ikona dymków komentarzy Głosowanie 06.05.2024 08:00
  19.05.2024 23:59
 • Ikona gwiazdy Ogłoszenie wyników 04.06.2024 12:00

Zgłoszone projekty